Kongsberg Speedweekend 2011


Classic Scramble er et tilbud til de som har registrert motorsykkel som tåler å kjøre på grusvei. Kjøringen foregår på bilcrossbanen på Basserudåsen etter vegtrafikkloven. Ingen lisens kreves. Det vil bli satt opp sjikaner og halmballer for å få ned hastigheten og få opp sikkerheten. Vi oppfordrer til å benytte gamle sykler og kommer til å ha et prikksystem slik som på Novemberløpet. Likevel vil vi dele inn kjøringen i grupper med sykler som hører naturlig sammen.

Gruppe 1. Opp til 1965.

Gruppe 2. 1965 til 1974.

Gruppe 3. 1974 til 1985

Det blir startet i gruper slik som på Rally Knuten. Felles målgang etter tre runder. Prikker deles ut etter plassering i mål og slåes sammen med prikker fra alder på sykkel. På grunn av sjikaner og halmballer vil det være lav fart dette vil framstå som et ferdighets løp og ikke et hastighetsløp. Derfor ingen behov for lisens.